(ហ្វេសប៊ុក)៖ តារាសម្តែងស្រី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Zhao Wei ឬហៅថា ត្រចៀកកាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែងត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថាជាតារាសម្តែងស្រី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតលេចធ្លោម្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរឲ្យច្រណែន ប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រយៈពេលជាច្រើន

ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រស់ក៏មានការប្រែប្រួលទៅតាមវ័យផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ តារាសម្តែងស្រីជើងចាស់វ័យ៤៣ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Zhao Wei រូបនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅតែមហាជនមានការកោតសរសើរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពីសម្រស់របស់នាង ដែលនៅតែស្អាតទាក់ទាញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនចាញ់

នារីវ័យក្មេងឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ កាលពីពេលកន្លងទៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៦ តារាសម្តែងជាតួ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រះនាងយេយេ រូបនេះ បានធ្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បោះឆ្នោតឲ្យជាកំពូលតារាស្រីដែលស្អាតបំផុតមួយរូប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងចំណោមតារាទាំង១០០ដួង ផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

ដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់ សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម៖