(ហ្វេសប៊ុក)៖ តារាស្រីល្បីពហុជំនាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខាត់ សុឃីម បានបង្ហាញ​នូវ​ទឹកមុខ​ដ៏រីករាយ​គ្មាន​អ្វី​ផ្ទឹម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈកូន​ប្រុស​​បណ្ដូលចិត្ត ឈ្មោះ បញ្ញា​ស្កាយ យសសក្ដិ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហៅ «ស្កាយ» មាន​សម​ត្ថភាព​លេង​ឧបករណ៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «ឃឹម» បាន​យ៉ាង​ពីរោះ មិនចាញ់ម្ដាយនោះឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ឆ្នាំនេះកូនប្រុស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខាត់ សុឃីម មានវ័យ ១៤ឆ្នាំ​ហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែនាងមិន​ចង់​ឲ្យ​កូន​ប្រុស​ងប់​

នឹង​ភ្លេង​បុរាណ​នេះ​ប៉ុន្មាន​ទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើ​ទោះ​ខ្លួន​ជា​ពូជពង្ស​អ្នក​សិល្បៈ​បុរាណ​ក៏​ដោយដោយ​ខ្លាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​រៀន​សូត្រ​របស់​គេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែរូបគេចេះ​ឆ្លៀត​រៀន​លេង​ដោយ​ខ្លួនឯង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាល់​ពេល​ទំនេរ​ពី​ការ​សិក្សាហើយរូប​គេ​ក៏​អាច​លេង​បានច្រើន​បទដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ កូនប្រុសបណ្ដូលចិត្ត ឈ្មោះ បញ្ញាស្កាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យសសក្ដិ ហៅ «ស្កាយ» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានសមត្ថភាពលេង

ឧបករណ៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«ឃឹម» បានាងពិរោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនចាញ់ម្ដាយនោះឡើយ ។ឆ្នាំនេះកូនប្រុស ខាត់ សុឃីម មានវ័យ ១៤ឆ្នាំហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែនាងមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសងប់នឹងភ្លេងបុរាណះប៉ុន្មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើទោះខ្លួនជាពូជពង្សអ្នកសិល្បៈបុរាណក៏ដោយដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់រៀនសូត្ររបស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​តែរូបគេចេះឆ្លៀតរៀនលេងដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្លួនឯង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាល់ពេលទំនេរពីការសិក្សាហើយរូបលេងបានច្រើនបទដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក